Nawigacja

Zmniejsz rozmiar czcionki Zwiększ rozmiar czcionki Wersja dla osób słabowidzących
Nasza strona wykorzystuje pliki cookies.
Korzystanie z witryny oznacza zgodę na ich zapis lub wykorzystanie.
Więcej informacji można znaleźć w Polityce Cookies.
Kliknij, aby zamknąć powiadomienie z informacją o wykorzystywaniu cookie
obrazek ozdobny Logo BIP obrazek ozdobny
Urząd Miasta Oświęcim

Wyszukiwarka

Menu główne

Dane Podmiotu
znacznik ozdobny Wprowadzenie
znacznik ozdobny Statut
znacznik ozdobny Rada Miasta
znacznik ozdobny Prezydent Miasta
znacznik ozdobny Urząd Miasta Oświęcim
znacznik ozdobny Dokumenty strategiczne
znacznik ozdobny Finanse
znacznik ozdobny Oświadczenia majątkowe
znacznik ozdobny Zamówienia publiczne
znacznik ozdobny Miejskie jednostki organizacyjne
znacznik ozdobny Rady Osiedli
znacznik ozdobny Oświęcimska Rada Seniorów
znacznik ozdobny Młodzieżowa Rada Miasta
Menu przedmiotowe
znacznik ozdobny Współpraca z organizacjami pozarządowymi
znacznik ozdobny Wybory
znacznik ozdobny Zgromadzenia publiczne
znacznik ozdobny Rejestr umów zawieranych przez Miasto Oświęcim
znacznik ozdobny Jak załatwić
znacznik ozdobny Udostępnianie informacji publicznej
znacznik ozdobny Podatki
znacznik ozdobny Prowadzone rejestry i ewidencje
znacznik ozdobny Oświata
znacznik ozdobny Zabytki
znacznik ozdobny Zagospodarowanie przestrzenne
znacznik ozdobny Rewitalizacja
znacznik ozdobny Ochrona środowiska
znacznik ozdobny Plan transportowy
znacznik ozdobny Działalność lobbingowa
znacznik ozdobny Nieruchomości
znacznik ozdobny Kontrole
znacznik ozdobny Ogłoszenia
znacznik ozdobny Ochrona Danych Osobowych
znacznik ozdobny Inne dokumenty UM Oświęcim
Informacje o BIP
znacznik ozdobny Redakcja biuletynu
znacznik ozdobny Instrukcja obsługi
znacznik ozdobny Informacje wyłączone
znacznik ozdobny Objaśnienia skrótów
znacznik ozdobny Pełna historia zmian
znacznik ozdobny Wersja archiwalna BIP
 

Treść strony

Ogłoszenia Kliknij, aby wydrukować bieżącą stronę
2019-10-18 09:54:38 Symbol:  MK-g.7125.46.2019.IV
Wykaz nieruchomości przeznaczonej do sprzedaży lokal użytkowy przy ul. Olszewskiego 18-26
2019-10-17 15:14:00 Symbol:  KR.ZUZ.5.4,3.32.2019.1S
Informacja - Dyrektor Zarządu Zlewni w Żywcu informuje, że na wniosek Przedsiębiorstwa Wodociągów, i Kanalizacji Sp. z 0.0., 32-603 Oświęcim ul. Ostatni Etap 6, zostało wszczęte postępowanie administracyjne w sprawie udzielenia pozwolenia wodnoprawnego na wprowadzanie do Młynówki Paździory wód opadowych i roztopowych
2019-10-17 11:48:07 Symbol:  WI-IV.746.1.72.2019
Obwieszenie - WOJEWODA MAŁOPOLSKI zawiadamia strony postępowania o wydaniu decyzji Nr 64/L/2019 (znak sprawy: WI-IV.746.1.72.2019) z 17 października 2019 r. o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego na terenie zamkniętym dla inwestycji pn.: Montaż elektronicznej tablicy informacji pasażerskiej oraz stacjonarnego automatu biletowego (biletomatu) na przystanku autobusowym, służące obsłudze podróżnych przemieszczających się komunikacją miejską, dz. nr 2572/3, obr. 4 Brzezinka, j. ew. Oświęcim
2019-10-14 Symbol:  WAB.6747.2.2019.IW/K
OBWIESZCZENIE Starosty Oświęcimskiego o wydaniu w dniu 4 października 2019 r. decyzji Starosty Oświęcimskiego Nr 5/19 o symbolu WAB.6747.2.2019.IW/KK orzekającej o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej pn.: ,. Rozbudowa drogi gminnej Nr 510688K ul. Prusa w Oświęcimiu w km roboczym 0+006, 70 -km 0+312,76 (odcinek A-B) oraz km 0+000,00 km 0+042,12 (odcinek C-D) wraz z przebudową i budową infrastruktury technicznej w ramach zadania inwestycyjnego pn. „Przebudowa ul. Prusa i ul. Orzeszkowej -projekt budowlany" na wniosek z dnia 31 maja 2019 r„ uzupełnionego w dniu 05.08,2019 r., zgodnie z wezwaniem z dnia 12.06.2019r.. złożony do Starosty Oświęcimskiego - Starostwa Powiatowego w Oświęcimiu przez Pana Artura Kurdziel reprezentującego firmę „Pracownia Projektowa Inżynierii Sanitarnej Jerzy Sowa" ul Kościuszki 134/1, 32-540 Trzebinia - działającego w imieniu Prezydenta Miasta Oświęcim z siedzibą 32-600 Oświęcim, ul. Zaborska 2 (pełnomocnictwo z dnia 24.07.2018 r.).
2019-10-09 13:59:41 Symbol:  MK-g.7125.42.2019.I
Wykaz nieruchomości przeznaczonej do sprzedaży - lokal użytkowy przy ul. Olszewskiego 2-10
2019-10-09 13:26:00 Symbol:  GA.6220.7.2019.III
Obwieszczenia Prezydenta Miasta Oświęcim z dnia 9 października 2019 r. o wydaniu decyzji nr 5/2019 o środowiskowych uwarunkowaniach dla budowy trzeciej linii do produkcji XPS na terenie Synthos Dwory 7 Sp. z o.o., Sp. J.
2019-10-08 16:02:06 Symbol:  MK-g.6845.1.51.2019.III
Wykaz nieruchomości przeznaczonej do oddania w dzierżawę - os. Skarpa
2019-10-08 08:30:56 Symbol:  MK-g.7125.40.2019.I
Wykaz nieruchomości przeznaczonej do sprzedaży lokal użytkowy przy ul. Olszewskiego 2-10
2019-10-08 08:26:43 Symbol:  MK-g.7125.39.2019.I
Wykaz nieruchomości przeznaczonej do sprzedaży lokal użytkowy przy ul. Olszewskiego 18-26
2019-10-07 14:07:49 Symbol:  MK-g.7125.22.2019.IV
Wykaz nieruchomości przeznaczonej do sprzedaży - lokal użytkowy przy ul. Olszewskiego 2-10

Strony 1 Przejdź do strony nr 2 Przejdź do strony nr 3 Przejdź do strony nr 4 Przejdź do strony nr 5 Przejdź do strony nr 6 Przejdź następnych stron »
Licznik odwiedzin: 641659 Strona Urzędu Oficjalna strona o BIP

Wróć na początek strony